Activity

GROW UP TECH CO.,LTD.

ระบบการรายงานการรับซื้อ ผลิต จำหน่าย ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บน้ำมันปาล์ม
รุ่นที่ 1 จังหวัด กระบี่ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
รุ่นที่ 2 จังหวัด สุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ มหาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ
รุ่นที่ 3 จังหวัด นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์


อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
รุ่นที่ 1 จังหวัด ชลบุรี (ภาคกลาง) วันพฤหัสบดีที่ 15 – วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยบางละมุงอินเตอร์เทค จังหวัดชลบุรี
รุ่นที่ 2 จังหวัด เชียงราย (ภาคเหนือ) วันพฤหัสบดีที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รุ่นที่ 3 จังหวัด อุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันพุธที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 4 จังหวัด ภูเก็ต (ภาคใต้) วันศุกร์ที่ 5 – วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT จังหวัดภูเก็ต


อบรมการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ รุ่นที่ 1-3
จัดอบรมการใช้งาน ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ของ สำนักงานกศน. ณ ห้องอบรม Hua Hin Grand Hotel and Plaza จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 ภาคเหนือและภาคใต้ จำนวน 29 คน วันที่ 28 พ.ย. - 29 พ.ย. 2554 รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 31 คน วันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค 2554 รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 29 คน วันที่ 2 ธ.ค. – 3 ธ.ค. 2554


GROW UP TECH CO.,LTD. | Web Base Application and Web Development
copyrights@growuptech.net | since 2003
×