ฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยุกต์ใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) (กระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ)


Date : 10 เม.ย. 2562


1. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ส่วนกลาง) ผู้ประกอบการระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยุกต์ใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) (กระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ)
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 21203 ชั้น 12 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

GROW UP TECH CO., LTD. | WEB BASED APPLICATION AND SOFTWARE CUSTOMIZATION

copyrights@growuptech | since 2003