ฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยุกต์ใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)


Date : 18 ส.ค. 2563 - 1 ก.ย. 2563


1. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด (ภาคใต้) ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยุกต์ใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

2. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด (ภาคกลาง) ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยุกต์ใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

3. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด (ภาคเหนือ) ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยุกต์ใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

4. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยุกต์ใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

5. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ดูแลระบบ ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยุกต์ใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

6. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ส่วนกลาง) ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยุกต์ใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

GROW UP TECH CO., LTD. | WEB BASED APPLICATION AND SOFTWARE CUSTOMIZATION

copyrights@growuptech | since 2003