ฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสินค้าหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกออลล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย


Date : 29 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564


1. หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบ วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
2. หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

GROW UP TECH CO., LTD. | WEB BASED APPLICATION AND SOFTWARE CUSTOMIZATION

copyrights@growuptech | since 2003