ฝึกอบรมการใช้งานระบบการรายงานการรับซื้อ ผลิต จำหน่าย ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บน้ำมันปาล์ม


Date : 20 ธ.ค. 2556 - 6 ก.พ. 2557


1. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคกลาง) ระบบการรายงานการรับซื้อ ผลิต จำหน่าย ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บน้ำมันปาล์ม
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

2. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคใต้) ระบบการรายงานการรับซื้อ ผลิต จำหน่าย ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บน้ำมันปาล์ม
ณ มหาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2557

3. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคใต้) ระบบการรายงานการรับซื้อ ผลิต จำหน่าย ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บน้ำมันปาล์ม
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่
วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556

GROW UP TECH CO., LTD. | WEB BASED APPLICATION AND SOFTWARE CUSTOMIZATION

copyrights@growuptech | since 2003