ฝึกอบรมการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้


Date : 28 พ.ย. 2554 - 30 พ.ย. 2554


1. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ของ สำนักงานกศน.
ณ ห้องอบรม Hua Hin Grand Hotel and Plaza จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

2. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคเหนือและภาคใต้) ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ของ สำนักงานกศน.
ณ ห้องอบรม Hua Hin Grand Hotel and Plaza จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

GROW UP TECH CO., LTD. | WEB BASED APPLICATION AND SOFTWARE CUSTOMIZATION

copyrights@growuptech | since 2003