ฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค


Date : 13 ก.ย. 2559 - 17 ก.ย. 2559


1. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคเหนือ) ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

2. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ส่วนกลาง) ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 21203 ชั้น 12 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

3. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ดูแลระบบ ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 21203 ชั้น 12 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 - วันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

4. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

5. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคกลาง) ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ณ วิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

6. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคใต้) ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฎิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

GROW UP TECH CO., LTD. | WEB BASED APPLICATION AND SOFTWARE CUSTOMIZATION

copyrights@growuptech | since 2003