ฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค


Date : 9 ก.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558


1. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ส่วนกลาง) ระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 21203 ชั้น 12 กรมการค้าภายใน
วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. - วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

2. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ดูแลระบบ ระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 21203 ชั้น 12 กรมการค้าภายใน
วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

3. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. - วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

4. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคกลาง) ระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ ห้องประชาชนสมุดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. - วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

5. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคเหนือ) ระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 201 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. - วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

6. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคใต้) ระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. - วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

GROW UP TECH CO., LTD. | WEB BASED APPLICATION AND SOFTWARE CUSTOMIZATION

copyrights@growuptech | since 2003