ฝึกอบรมการใช้งานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น


Date : 4 ก.ย. 2558 - 15 ก.ย. 2558


1. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ส่วนกลาง) ระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 21203 ชั้น 12 กรมการค้าภายใน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

2. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคกลาง) ระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ห้อง 507 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น.

3. ฝึกอบรมการใช้งานฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ดูแลระบบ ระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 21203 ชั้น 12 กรมการค้าภายใน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. - วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

4. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ผู้ประกอบการ) ระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 21203 ชั้น 12 กรมการค้าภายใน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.

5. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคเหนือ) ระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

6. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคใต้) ระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมือง จังหวัดสุราษฎ์ธานี
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

7. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

8. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคกลาง) ระบบตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

GROW UP TECH CO., LTD. | WEB BASED APPLICATION AND SOFTWARE CUSTOMIZATION

copyrights@growuptech | since 2003